?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

           
22 грудня 2010 року народні депутати зареєстрували у Верховній Раді нову редакцію проекту Закону "Про вищу освіту № 7486-1” . Даний законопроект, був розроблений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС).

Аналіз стосовно безпосередніх небезпек законодавчої ініціативи для студентства, пропонує Вашій увазі Іван Ледчак – студент НУХТ, та керівник молодіжного напрямку ВГО «Громадянський Рух О. Рябоконя».

«Коротко проаналізувавши суть пояснювальної записки до проекту, можна сказати, що для студентства нарешті створить необхідні умови для впровадження активних методів та новітніх технологій у навчання і виховання. Давайте закцентуємо свою увагу на певних резонансних статтях цього проекту, які звужують існуючі права і свободи молоді, та постараємося запропонувати розумну альтернативу:

1. Редакція статті 68 ("Платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності”) законопроекту № 7486-1 гласить: «Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або фізичною (юридичною) особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і може корегуватися протягом усього строку навчання на коефіцієнт інфляції за попередній календарний рік, але не частіше одного разу на рік. Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю, одноразово або, за згодою сторін, частками, тобто по місячно, по семестрах та щорічно. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг у разі повної одноразової сплати авансом не може змінюватися протягом усього строку навчання. У разі сплати частками, розмір плати на кожному навчальному курсі перераховується на початок кожного навчального року з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.»
Редакція даної статті дозволяє адміністраціям ВНЗ необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників. То чи не буде логічною альтернативою створення та впровадження системи безпосереднього держаного кредитування студентів - контрактників для навчання у ВНЗ? Так в студентів – контрактників з'являться гарантії отримання коштів на навчання та поетапне повернення позичених коштів зразу після розроблення та впровадження механізму отримання першого робочого місця випускниками ВНЗ і введення системи державних цільових субсидій для роботодавців, що наймають випускника. (наша альтернатива)

2. Редакція статті 22 законопроекту № 7486-1. З тексту частини 4 статті 22 ("Правовий статус вищого навчального закладу”):
«У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, денної форми навчання, прийнятих на перший курс за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 50 відсотків від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс.»
Стосовно вищезгаданих 50 % відсотків студентів прийнятих на перший курс за державним замовленням від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс, повинна діяти чітка система пропорції затребуваних на ринку праці напрямків підготовки спеціалістів даного напрямку. Якщо на ринку праці не потрібна така кількість персоналу даної професії, то варто зробити перерахунок, скільки фахівців даної професії потрібно на ринку праці (в процесі перерахунку відштовхуватись від офіційних статистичних даних, та даних центрів зайнятості) і фінансувати лише потрібну кількість державних замовлень на дану професію, яка реально є затребуваною на ринку праці. Це служитиме гарантією того, що після закінчення ВНЗ студент – випускник працевлаштується і повертатиме державі те, що вона вклала в нього на період його навчання у ВНЗ у вигляді податків. - (наша альтернатива)

3. Редакція статті 67 законопроекту № 7486-1. З тесту частини 1 статті 67 («Фінансування ВНЗ»):
«Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки кадрів з вищою освітою за спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних (освітньо - наукових) рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється з урахуванням державного замовлення, визначеного в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів професійних коледжів та ста вісімдесяти студентів в університетах, академіях, коледжах.»
Дана стаття присвячена системі пропорційного розрахунку студентів,що навчаються відносно обсягів, які необхідні для забезпечення певної кількості населення. Логічним вирішенням змісту даної статті було б запровадження реального переліку /реєстру затребуваних на ринку праці професій, щоб після закінчення ВНЗ студент мав змогу себе реалізувати і отримати перше робоче місце. Як показує статистика, в останній час на ринку праці зростає попит на робітничі професії. Доцільніше використати державні кошти, зекономлені від неефективного фінансування незатребуваних на ринку праці професій, і направляти їх на фінансування навчання саме затребуваних робітничих професій, та на розвиток і підняття престижу професійно – технічних ліцеїв, училищ, коледжів. Так кошти підуть за цільовим призначенням.
- (наша альтернатива)

4. Редакція статті 43 законопроекту № 7486-1. («Умови прийому на навчання до ВНЗ»):
«Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування навчального закладу, а також джерел оплати за навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей у випадках, передбачених Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу.
Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках, передбачених законодавством України.»
Загроза цієї статті полягає в поверненні високого рівня хабарництва в школах та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів. Саме через підступність, хабарництво та зв’язки, 1/3 студентів – бютжетників навчаються на бюджетному замовленні не заслужено (дані з неофіційних джерел) і тим самим займають чиєсь місце. Як імунітет від даної «хвороби» була б альтернатива запровадження в практику так званих «зрізів знань». Вступивши на навчання для всіх першокурсників, як бютжетників, так і контрактників, логічно було б в перший же місяць навчання провести зрізи знань, як підтвердження показаних ними результатів при вступі у ВНЗ. Це як лакмусовий папірець допомогло б відсіяти з бюджетних місць людей, які не заслужено, якимось чином туди потрапили, і перевести на бюджетну основу студентів – контрактників, які показали високі результати, ніж при вступі, коли їх зараховували на навчання. Дані «зрізи знань» проводяться комісіями, які б формувалися з представників різних ВНЗ. - (наша альтернатива)

5. Редакція статті 37 законопроекту № 7486-1. З тексту статті 37 ("Студентське самоврядування”):
«Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти вищого навчального закладу, визначені відповідно до кошторису доходів та видатків.»
Забезпечення розвитку та державна (ВУЗівська) підтримка студентського самоврядування кожного ВНЗ, як основного суб'єкта виявлення творчих, інтелектуальних, розумових та професійних вмінь та навичок студентства, та вирішення його загальних потреб (поселення в гуртожитки, студентське співжиття, творчі колективи, досуг) – це те що дає можливість студенту розвиватися повноцінно і знайти своє покликання в житті . Тому логічним і справедливим було б рішеннязалишити все як було - надати можливість органам студентського самоврядування(ОСС) розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках… Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу. - (наша альтернатива) - Іван Ледчак.

Profile

громадськість, молодіжні лідери, Іван ЛЕДЧАК, Іван Дмитрович, Ледчак
ivan_ledchak
ivan_ledchak

Latest Month

February 2011
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner